Pria toetused Eestis

PRIA Toetused

Kuidas taotleda PRIA toetusi

Loe lähemalt, kuidas koostada projekti, kelle poole pöörduda ja kuidas seda teha!

metsa toetused

Natura metsa toetus

Kas teie kinnistu on Natura alal?

Loe siit, kuidas saada oma Natura 2000 alal oleva kinnistu majandamisest kompensatsiooni!

metsandus

Metsameede

Toetusmeede kuni 30-aastase puistus

Loe kuidas ja kus kohast saab taotleda metsameedet, et teostada nt hooldusraieid.

Vajate abi metsatoetuste taotlemisel?

Metsa on vaja majandada, et mets kasvaks terveks ja tugevaks. Kuna metsa majandades, näiteks teostades erinevaid pinnasetöid, taasmetsastamist, või sanitaar, hooldus või harvendusraiet on kulud ka seetõttu igaastaselt märkimisväärsed.

Õnneks on Eestis ja Euroopa Liidus mitmeid erinevaid metsa toetusi, mis aitab metsaomanikku kulude katmisel. Kui te vajate abi, või soovite infot erinevate metsatoetuste kohapealt, võtke meiega ühendust läbi kontaktivormi. Vatsame teile 3 tööpäeva jooksul.

Toetuste taotlemine